Fejlfinding

Fejlfinding​

Fejl og mangler på el-installationer

​Det kan være en kilde til almindelig irritation, hvis sikringerne går, eller fjernsynet knitrer. Det kan dog også være et tegn på, at noget er galt med elinstallationerne, og at det derfor skal tjekkes af en fagmand.

De tegn, der kan vise fejl i elinstallationerne, kan være:

 • Misfarvede og/eller varme stikkontakter, stik eller ledninger.
 • Varme sikringer og sikringer, der brænder over, kort tid efter de er udskiftet.
 • Elektriske stød når man berører elapparater, kontakter, stik, ledninger mv.
 • Jævnlige udfald af HFI/HPFI- afbryder (Fejlstrømsafbryder, der virker som hovedafbryder og dermed hindrer brand og stød. Krav i alle bolig- og boliglignende installationer).

Fejl i din elinstallation kan give brand og stød

​​Der er risiko for brand og stød, hvis dine elektriske installationer er underdimensionerede eller der er fejl i installationerne. Der opstår overbelastning, når man fx har koblet for mange elapparater til den samme sikringsgruppe, men det kan også opstå, når et enkelt apparat har et stort strømforbrug.

De fleste boliger ser umiddelbart pæne og ordentlige ud – hvis ikke man kigger bag panelerne. Især ældre ejendomme kan gemme på et mylder af gamle ledninger og slidte installationer. Vi bruger mange flere apparater i den daglige husholdning end for fx 40 år siden, og hvis ikke elinstallationerne er fulgt med den udvikling, er der et problem.

​Typiske årsager til brand og stød kan være:

 • Underdimensionering af elinstallationen.
 • Løse forbindelser.
 • Uisolerede dele i en elinstallation.
 • Brug af en forkert type ledning.
 • Defekt elmateriel, fx stik.
 • Et stik, der ikke er samlet korrekt.
 • En ledning, som er afisoleret et for langt stykke.
 • Manglende dæksel på elmateriel.
 • En skrue eller et søm, som går gennem ledninger.
 • Ledninger, som er forbundet forkert.
 • Kobbertråde, der klippes over ved afisolering.

Test din HFI-/HPFI-afbryder

Alle husstande bør teste deres HFI/HPFI-afbryder mindst én gang om året. Hvis afbryderen er mere end 10 år gammel, er der stor risiko for, at den ikke virker. En god huskeregel er at teste sin HFI- eller HPFI-afbryder, når vi går over til sommer- og vintertid:

 • Tryk på prøveknappen, som er mærket med “T”.
 • Hvis en HFI- eller HPFI-afbryder ikke kobler ud første gang, du trykker på prøveknappen, skal du kontakte en autoriseret elinstallatør.

Hvis du på nogen måde er i tvivl om tilstanden i dine elinstallationer, eller hvis du er i gang med at købe et “nyt ældre” hus, er det altid en god idé at få foretaget et eltjek. Dermed får du kortlagt, om der er utidssvarende og uhensigtsmæssige forhold i dit hus.

​Vi tilbyder professionel fejlfinding på dine el-installationer

​Er du i tvivl så ring til mig på 28 15 55 27​ for en sikkerheds skyld, og vi kan så tage en snak om hvor meget det haster at få foretaget en fejlfinding, eller om der ikke er grund til bekymring. Du kan også skrive til mig via kontaktformularen, og jeg vil så kontakte dig hurtigst muligt.